سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
 
تکنیکهای دوست یابی، دوست خوب، دوست یابی
 
 
امّا حقّ شما برمن . . . این است که به شما بیاموزم تا نادانی نکنید و ادب آموزم تا بدانید . [امام علی علیه السلام] 
»» دوست یابی (قسمت اول)

دوست یابی (قسمت اول)
1) مقدمه وپیشگفتار

بسم اللّه الرحمن الرحیم
انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللّه لعلکم ترحمون .
واعـتـصـمـوا بـحـبـل اللّه جـمـیـعـا ولاتـفرقوا واذکروا نعمة اللّه علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمة اخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار فانقذکم منهما
هـو الـذی ایـدک بـنـصره وبالمؤمنین واءلف بین قلوبهم لواءنفقت ما فی الا رض جمیعا ما اءلفت بین قلوبهم ولکن اللّه الف بینهم .
ادفع بالتى هى احسن فاذالذی بینک وبینه عداوة کاءنه ولی حمیم .
الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین .
ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک .

گفتارى از مترجم

اخـلاق اگـر بـه مـعـناى مجموعه اى از اعمال گفتارى و رفتارى انسان باشد یکى از ارکان مهم دیـن مـبـیـن اسـلام اسـت , و میزان رسوخ اعتقادات دینى افراد و پایبندى آنان به احکام و تعالیم اسـلامـى در همین عرصه متبلور و نمایان مى شود, و ارزش آنان از نظر دین و تقوا بر همین اساس ارزیـابـى مى گردد .
این رکن مهم دینى به قدرى اهمیت دارد که پیامبر اکرم (ص ) فرموده است : بـعثت لا تمم مکارم الا خلاق (من برانگیخته شدم تا مکارم اخلاق را کامل کنم )
از این رو, بسیارى از امورگفتارى و رفتارى مانند غیبت کردن , دروغ گفتن , تهمت زدن , آزار و تحقیر مسلمانان که موجب سستى روابط حسنه افراد با یکدیگر و تبدیل دوستیها به دشمنیها و مفاسد دیگر مى شود از اهم محرمات الهى و از جمله گناهان کبیره به شمار آمده است .
مـتـاسـفـانـه مـا مـسلمانها به آنچه خودمان داریم کمتر توجه مى کنیم و بیشتر به آنچه دیگران دارنـدچـشـم دوخـتـه ایـم , چـه ما از نظر داشتن تعالیم اخلاقى و رهنمودهاى زندگى فردى و اجتماعى ازهر جامعه دیگرى غنى تر و بى نیازتریم و انبوه احادیث و اخبارى که از پیشوایان دینى و مـذهـبى در زمینه اخلاق و حقوق برادران دینى و لزوم الفت و دوستى آنان با یکدیگر به ما رسیده اسـت مـا را از مـراجـعـه بـه کـتـابـهـایـى نـظیر کتاب آیین دوست یابى دیل کارنگى که خالى از بدآموزیهایى نیست بى نیاز مى کند.
خوشبختانه کتابخانه عمومى اهل البیت (ع ) در بغداد مجموعه اى از این احادیث و اخبار را درکتاب حاضر گرد آورده و در دسترس استفاده گذاشته امید است خوانندگان عزیز از آن بهره وافربرند و یـقین داشته باشند اگر ما تعالیم پیشوایان دینى خود را به کار بندیم و روابط فردى واجتماعى خود را براساس آنها قرار دهیم در نزد خدا و خلق محبوب و در هر دو جهان خوشبخت و سعادتمند خواهیم بود.
از بنیاد محترم پژوهشهاى اسلامى متشکرم که این کتاب را در دسترس این جانب قرار داد تاتوفیق تـرجـمـه آن را بـه دست آورم .
و نیز از آن جایى که مؤلف کتاب , منابع احادیث مندرج در آن را به صـورت کـلـى در فـهـرسـتـى جـداگـانـه کـه ضـمیمه کتاب است ذکر کرده و لازم بود ماخذ احـادیـث مذکور در هر صفحه در پانوشت همان صفحه قید گردد, لذا طبق دستور بنیاد محترم هـمـکـار عـزیـزحجة الاسلام والمسلمین جناب آقاى سیدحسین رضویان زحمت این کار را تقبل فرموده و آن رابا دقت و صحت انجام دادند که از ایشان سپاسگزارى مى کنم .
ومن اللّه التوفیق

مقدمه چاپ دوم

سـتـایـش ویـژه خـداونـدى است که عزت بخش و نعمت گستر است , و درود و سلام برپیامبرش محمد(ص ), سرور خلایق و خاندان او که ستونهاى دین اند, و نیز بر اصحاب ارجمند و برگزیده او باد.
بعد: در چهار سال پیش که چاپ نخست این کتاب انجام شد چنان با استقبال و تشویق خوانندگان روبرو گردید که من فوق العاده احساس فرح و شادمانى کردم , و در مدتى کوتاه تمامى نسخه هاى آن به فروش رسید.
بـى شـک ایـن امر گواه بر میزان نیاز مردم به امثال این گونه کتابهاى حاوى موضوعات سودمند اجـتـماعى است و نشانه شدت دلبستگى و شیفتگى آنها به آداب برجسته وفرهنگ عالى به دست آمده از سرچشمه تعالیم اهل بیت (ع ) مى باشد که سرشار از علوم وفنون و آداب گوناگون است .
از آنگاه که این کتاب نایاب شد بسیارى از مردم نقاط مختلف از من درخواست کردند که نسبت به تـجـدیـد چـاپ آن اقـدام کـنـم تا امکان استفاده و آگاهى از مطالب آن براى بسیارى از مطالعه کنندگان فراهم شود .
من براى اجابت این درخواست و تقدیم حاصل تلاش ناچیز خود پیوسته در پى فرصت بودم و خداوند را سپاس که مرا در این زمان بدین کارتوفیق عطا فرمود و این پس از آن اسـت کـه من چیزهاى بسیارى را که در چاپ نخست این کتاب نیاورده و ذکر نکرده بودم در این چـاپ بـر آن افـزوده ام بـه طـورى کـه با داشتن آن نمى توان از این بى نیاز بود .
از خداوند سبحان درخـواسـت دارم کـه این خدمت را براى رضاى خود خالص گرداند, و در آن روز که مال و فرزند بى قلب سلیم سودى ندارد مرابدان منتفع فرماید.
مؤلف

مقدمه چاپ نخست

سـتـایش ویژه خداوندى است که میان دلهاى مؤمنان الفت و دوستى برقرار کرده و در پرتونعمت خـود آنـان را بـرادر گـردانـیـده است .
و درود و تحیت بر سرور پیامبران و مقربترین آنان در نزد خداوند سبحان و بر خاندان او باد که از همه جهانیان والاتر و در دانش وایمان از همه برترند.
اما بعد: این ششمین کتابى است که کتابخانه عمومى اهل البیت (ع ) به منظور تحقق اهداف بزرگ خود و اداى رسالت مقدس خویش به خوانندگان تقدیم مى کند تا وعده خود را به آنان که گهگاه نشریاتى در زمینه اصلاح و راهنمایى مردم صادر مى کند ایفاء کرده باشد.
ایـن کـتاب درباره مهمترین موضوع اجتماعى که بشر تا کنون شناخته است و آن موضوع برقرارى دوستى و برادرى میان مردم است گفتگو و براى بدست آوردن دوستان وایجاد تاثیر در مردمان بهترین طریقه را ترسیم مى کند, طریقه اى که مبتنى است بر آنچه پیامبر اسلام و خاندان بزرگوار او(ع ) ارائه داده انـد و مـشـتمل بر راهنماییهاى دقیق وتعلیمات عالى و ارزشمندى است که براى فـرد و اجـتماع زندگانى سعادتمندى رابراساس اتحاد و همبستگى و سرشار از محبت صادقانه و برادرانه صحیح تضمین مى کند و بر محور همیارى و همکارى متقابل استوار و از هر سوى آن انوار فضیلت واخلاق تابان است .
شما خواننده عزیز در این کتاب خواهید دید بیشتر مطالبى را که دیل کارنگى رئیس مرکز رواب ط انـسـانـى در نـیـویـورک ضـمـن کتاب ارزشمند و متعهد خود به نام ( کیف تکسب الاصدقاء و تؤثر فـى الـنـاس ) آورده اسـت پـیـامـبر اسلام (ص ) انسانها و امامان از خاندان او(ع ) بدانها تصریح کـرده انـد و افـزون بر این چیزهایى را طى احادیث خود ذکر فرموده اندکه تا کنون اندیشمندان و دانشمندان بزرگ علوم اجتماعى بدانها نرسیده اند.
بغداد 10/12/1956م - مؤلف

مقدمه

از جمله سخنانى که از دانشمندان علوم اجتماعى به ما رسیده و پیوسته گفته و تکرارمى شود این اسـت کـه انـسان طبیعته اجتماعى است .
معناى این سخن آن است که انسان برحسب فطرت و سرشت خود ناگزیر است با همنوعان خود پیوند برقرار کند و به طوراجتماعى با آنها بسر برد و این غـریـزه اى اسـت کـه خداوند در انسانها به ودیعت نهاده تازندگانى آنها استقامت یابد و امور آنها سـامـان پـذیـرد .
چـه انـسـان قـادر نیست به تنهایى مراحل زندگانى را که از هر سو مکروهات و نـامـلایـمات بدان احاطه دارد و پر از سختیهاو دشواریها و مقرون به انواع خطرهاست بگذراند, و نـاگـزیر است از دیگران کمک ویارى بخواهد .
از این رو جوامع متحد به امورى اقدام مى کنند که هرگز انجام دادن آنها ازعهده یک فرد ساخته نیست و از کیان خود دفاع مى کنند به گونه اى که یک تن هرگز توان آن را ندارد.
روشـن اسـت کـه هـر چـه صـفوف جوامع بشرى پیوسته تر و استوارتر باشد و میان آنهاهمکارى و همیارى بیشتر شود به همان اندازه در صحنه هاى زندگى موفقتر و در مدارج ترقى و کمال برتر و پیشروتر خواهند بود.
به همین سبب اسلام آیین تقدم و بقاست چه همه افراد بشر را دعوت مى کند که در کارهایار و یاور یـکـدیـگـر و در زندگى دوستدار هم باشند و دوشادوش هم راه حیات را بسپرندتا آرزوهاى آنها تحقق یابد و به اهداف خویش دست یابند .
نداى آسمانى قرآن در میان آنها فریاد مى کند: (یـا ایـهـا الـنـاس انـا خـلـقـنـاکـم مـن ذکـر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عـنـداللّه اتـقـاکـم ، وتـعـاونـوا عـلـى الـبـر والـتقوى , واعتصموا بحبل اللّه جمیعا ولاتـفـرقـوا , ولاتـنـازعـوا فتفشلوا وتذهب ریحکم , انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بـین اخویکم).
این است آنچه اسلام همه مردم را بدان فرا مى خواند و چون هر فردى ازافراد انـسـان در طـول زندگانى در معرض شداید رنج دهنده و بلاها و مشکلات به دردآورنده اى قرار مـى گـیرد که نمى تواند به تنهایى در برابر آنها ایستادگى کند لذا هر فردى ناگزیر است کسى یا کـسانى از همنوعان خویش را براى روزهاى سختى خود داشته باشد, و رابطه اى استوار و پیوندى مـسـتـحـکـم و دوستى و مودتى بیش از آنچه نسبت به دیگران دارد با آنها برقرار کند تا میان آنها احـسـاسـاتى برادرانه و صادقانه و محبت ومودتى خالصانه ایجاد شود به طورى که هر یک از آنها دیـگرى را یارى و پشتیبانى و دربرآوردن نیازهاى او با وى همکارى کند و در نجات او از شداید و رهـایـى او از گـرداب مـهـالک یار و یاور وى باشد.
این ارتباط مقدس که موجب پیوند یک فرد به دیـگـرى مـى شـود و دلـهـاى آنـهـا را بـه هـم نـزدیـک مـى سـازد و یـکـى را مـحـبوب دیگرى مى گردانددوستى نامیده مى شود .
و این در زندگى امرى ضرورى است به طورى که هر کسى هرقدر هم در تحمل سختیها نیرومند و در برابر مکروهات بردبار و در تدبیر امور از درستى اندیشه بـرخوردار باشد از آن بى نیاز نیست .
به همین سبب دانشمندان اجتماعى و رجال تربیتى و داعیان اصـلاح بـراى پـیـشـبرد این امر مهم در زندگى سعى و کوشش فراوان کرده اند تا براى استحکام روابـط بـرادرانـه و ایـجاد مودت و محبت میان مردم که عنصراساسى در ساختمان بناى دوستى میان آنهاست موفق ترین و شایسته ترین راهها را درپیش روى آنان قرار دهند چه دوستى هرگاه بر محبت قلبى صادقانه اى که ریا وخودنمایى آن را مشوب و اغراض پست آن را تیره و مکدر نگرداند متکى نباشد چنان دوستیى پوچ و براى انسانیت بى ثمر است و انتظار فایده اى از آن نیست .
شـایـد مـهمترین کتابى که در این زمان نگارش یافته و این موضوع را مورد بحث قرار داده کتاب کـیـف تـکسب الاصدقاء و تؤثر فى الناس تالیف استاد دیل کارنگى بنیانگذار مرکزروابط انسانى در نیویورک باشد که به وسیله استاد مصرى عبدالمنعم محمد زیادى به عربى برگردانیده شده است .
گردآورنده کتاب مذکور مردى است که سرد و گرم روزگار را چشیده و حوادث وى رامجرب و آبدیده کرده تا توانسته است از تجارب خود پاکیزه ترین نتیجه ها وارزشمندترین درسها را در زمینه معاشرت مردم با یکدیگر به دست آورد و بیان کند که چگونه انسان مى تواند شمار بیشترى از مردم را بـه سـوى خـود جـذب و بیشترین دوستان را براى خود فراهم آورد و در آنها تاثیر گذارد .
آرى کتاب او پر از حوادثى است که روش او را تایید و ادعاى او را گواهى مى کند.
لـیـکـن مـن گـمـان نمى کنم همه نظریاتى که او براى حصول این منظور ارائه داده به نتایجى کـه بـراى آنـها در نظر گرفته منجر گردد و اگر هم فرض شود که این نظریات چنان نتایجى را بـه بار مى آورد و موجب تاثیر در مردم مى شود بى شک هر راهى که مایه به دست آوردن دوستان و تاثیر در مردمان مى شود نمى تواند خوب و پسندیده بوده و براى انسان شایسته باشد که در آن گام بـردارد هر چند از جهات دیگر به او زیان رساند .
و گرنه کسى که با مردم دورویى مى ورزد و با هر کـه روبرو مى شود خودش را در خدمت افکار او قرارمى دهد و با هر کس دیدار مى کند در برابرش سر فرود مى آورد و اظهار حقارت و تملق مى کند و با هر فردى مطابق تمایلات و بر وفق افکار وى رفتار مى کند ممکن است بتواندبیشترین افراد را به سوى خود جذب کند, افرادى که مردم دورو و بى هدف را دوست مى دارند و با طرفداران هوا و هوسهایشان انس مى گیرند و با همفکران خویش هـمـگـام مـى شـونـد, و مـردم مـخـلـص و با صراحت را دشمن مى دارند و از کسانى که تمایلات وگرایشهاى آنها را در زندگى تایید نمى کنند دورى مى ورزند, و متاسفانه چقدر این گونه افراد در جامعه فراوانند .
اما آیا به دست آوردن این همه دوستان و این قبیل تاثیر در مردم درست است ؟
و عقل سالم آن را تایید مى کند؟
یا وجدان بیدار از آن خشنود است ؟
وارزشهاى اخلاقى و اجتماعى که در این گونه امور داورى دادگرند بر آن صحه مى گذارد؟
هرگز, هرگز.
بى شک آنانى که به این موضوع مهم اجتماعى از همه جهت احاطه دارند و هموارترین ونزدیکترین راهـها را براى تحقق این هدف عالى تعیین کرده و ارائه داده اند همان کسانى هستند که گنجینه عـلـوم الـهى و معدن تعالیم آسمانى مى باشند یعنى پیامبر گرامى (ص ) وامامان از خاندان او(ع ), هـمانهایى که خداوند آنان را امین وحى خود گردانیده وسرپرستى خلق را بدانها سپرده و آنان را دلـیـل و رهـنـمـا بـه سـوى حق و حجت بر خلق قرارداده است. آنان هدایت کنندگان و هدایت شـدگـانـى هـستند که خداوند با نزول آیه تطهیرنشان عالى الهى را به آنها عطا کرده و فرموده است:
( انما یرید اللّه لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا) ایـنـک اى خـواننده عزیز! با من همراه باش تا به تعلیمات و راهنماییهایى که پیامبررحمت (ص ) و امـامان از خاندان او(ع ) در بدست آوردن دوستان و تاثیر در مردمان ارائه داده اند تو را آگاه کنم , دسـتـور ایـن کـه چگونه انسان مى تواند با برادرانش از زندگى خوش و پسندیده اى برخوردار و با دوسـتـانـش زنـدگى پربار و سعادتمندى داشته باشد بى آن که در اعتقادات او خللى وارد و یا از عقیده خود منحرف گردد
بى شک , آنچه در این دستورها خواهى دید خودت را مبهوت و دلت را شاد و خرسند خواهد ساخت ,ان شاءاللّه .
سـپس این تعلیمات و راهنماییها را با آنچه در کتاب دیل کارنگى آمده است مقایسه کن تا بدانى آنـچـه او در این زمان در کتاب خود آورده پیامبر اسلام (ص ) و امامان از خاندان او(ع ) پیش از این بـدانـهـا تـصـریـح کـرده و مـطـالبى را بر آنها افزوده اند که این مرد و امثال اوتوان آوردن آنها را نداشته اند, چیزهایى که اجتماع را اصلاح و بشر را سعادتمندمى گرداند تا همه بتوانند با هماهنگى و صـلـح و سازگارى زندگانى کنند و محبت ودوستى سراسر زندگى را فرا گیرد, و سعادت و نیکبختى تعمیم یابد و برادرى میان آنهاحکمفرما شود.

2) دیدگاه پیامبر اسلام ص و ائمه اهل بیت ع در باره دوستی

بـراسـتـى سخنان پیامبر اسلام (ص ) و ائمه طاهرین (ع ) دانشگاه علمى بزرگى است که درسهاى ارزشـمندى را در هر فن به اختیار اجتماع مى گذارد سخنان آنها مشتمل برمقاصد بلند و معانى ژرف و داراى افـقـى گسترده است , آنان به علل مشکلات اجتماعى آگاه بوده اند و آنها را توجیه کرده و بهترین راههاى حل آنها را براى مردم بیان کرده اند.
پیامبر بزرگوار(ص ) و ائمه اهل بیت (ع ) بیماریهاى اجتماعى را شناخته و دردها را تشخیص داده و پرفایده ترین درمانها را براى آنها تعیین کرده اند .
و به سبب برترى دانشهایى که ازآنها به ما رسیده و مـعـارف گـرانـقـدرى کـه بزرگترین رجال فلسفه و اجتماع در برابر آنهاناتوانند از آنان ظاهر گشته است بحق استادان بشریت و راهنمایان انسانیت اند.
چـون مـوضوع دوستى و برادرى از مهمترین لوازم زندگانى و بزرگترین ضرورت انسانى است لذا این امر از بخش بزرگى از عنایات و توجهات آنها برخوردار است و تعلیمات وراهنماییهاى آنان در پایه گذارى اساس دوستى و صفات و شرایطى که لازمه آن است ازسوى آنان بیان شده و به ما رسـیده است .
آنان به همه مردم اندرز داده اند که در به دست آوردن دوستان و ذخیره کردن آنان سـسـتـى نـورزنـد تا آن جا که پیامبر خدا(ص ) فرموده است : خوبتران شما خوشخوتران شمایند, همانهایى که با دیگران و دیگران با آنها انس مى گیرند.
نـیز فرموده است : هیچ بنده اى برادرى در راه خدا به دست نمى آورد جز این که خداونددرجه اى در بهشت براى او برپا مى کند. نیز فرموده است : مؤمن رفیق و همراه است و با او انس مى گیرند و در کسى که انس نمى گیرد و با او انس نمى گیرند سودى نیست .
نـیـز فرموده است : دوستى مؤمن نسبت به مؤمن به خاطر خداوند بزرگترین بخش ایمان است , بـدانـیـد کـسـى کـه بـه خـاطـر خـداونـد دوسـت بدارد, دشمن بدارد, ببخشد و یا بازدارداو از برگزیدگان (اصفیاء) خداوند است.
اینک مى بینیم پیامبر خدا(ص ) مردم را به دوستى و برادرى ترغیب مى کند و با پاداشهاى بزرگ و نعمتهاى جاویدى که خداوند به دو نفرى که دوست باشند وعده داده و براى آنهاآماده فرموده این امـر را مـحـبوب مردم قرار داده است لیکن مشروط به آن است که دوستى در راه خدا از هرگونه اغراض پست و مصلحتهاى مادى و مطامع ناچیز دنیوى پاک و منزه باشد .
بنابراین آنچه اسلام بدان دعـوت مى کند دوستى صادقانه و مودت خالصانه است و براى این گونه دوستى است که خداوند بـه دارنده آن پاداش فراوان وعده داده و در روز قیامت مقام محمود براى او آماده فرموده است , و همین دوستى خالص ومحبت صادقانه است که نشانه بارز ایمان انسان و شایستگى اوست چنان که پیامبرخدا(ص ) به اصحاب خود فرمود: کدام یک از دستگیره هاى ایمان محکمتر است ؟
گفتند: خـدا و پیامبرش داناترند, برخى گفتند: نماز, بعضى زکات , برخى دیگر حج وعمره و بعضى جهاد را نام بردند, پیامبر(ص ) فرمود: براى آنچه گفتید فضیلت است لیکن آن نیست , بلکه محکمترین دستگیره ایمان دوستى در راه خدا و دشمنى در راه اوست.
نیز فرموده است : کسى که به خاطر خدا برادرى کند خداوند در بهشت او را به درجه اى مى رساند که چیزى از اعمال او نمى تواند آن را به دست آورد.
پـیـشـواى مـسـلـمـانان على بن ابى طالب (ع ) فرموده است : مردم برادران یکدیگرند و کسى که بـرادریـش در غـیر رضاى خدا باشد برادرى او دشمنى است , و این مضمون قول خداوند است که : (الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین).
نـیـز فـرمـوده است : با مردم معاشرت کنید تا اگر بر این حال بمیرید بر شما بگریند و اگرزنده بودید مشتاق شما باشند. نیز فرموده است : خوشا به حال کسى که براى فرمانبردارى خدا با مردم انس مى گیرد وآنها نیز با او انس مى گیرند.
امـام صـادق (ع ) فـرمـوده اسـت : کـسى که دوستى و دشمنى او به خاطر خدا باشد و به خاطراو ببخشد و باز دارد او از جمله کسانى است که ایمانش کامل است .
نـیـز فرموده است : هیچ یک از شما به حقیقت ایمان نمى رسد مگر آنگاه که دورترین افراد خلق را نـسـبـت بـه خـود بـه خـاطـر خـدا دوسـت داشـتـه و نـزدیکترین کسانش را به خاطراو دشمن بدارد.
نیز فرموده است : از مزایاى آدمى در نزد خداوند محبت اوست نسبت به برادرانش.
نیز فرموده است : سه چیز است که انسان در آنها معذور نیست , رایزنى با خیرخواه ,مدارا با حسود و اظهار محبت نسبت به مردم.
هـر انـدازه مـحـبت دوست نسبت به دوستش بیشتر و مودتش به او شدیدتر باشد منزلتش در نزد خداوند برتر و درجه اش نزد وى بالاتر خواهد بود چنان که پیامبر خدا(ص ) فرموده است : آیا شما را خـبر ندهم به شبیه ترین شما از حیث اخلاق به من ؟
عرض کردند: چرااى پیامبر خدا, فرمود: آن کـه خلقش نیکوتر, بردباریش بیشتر, به خویشاوندانش نیکوکارتر, دوستیش نسبت به برادرانش به خاطر خدا زیادتر, بر حق شکیباتر, بر خشم خود چیره تر, و در عفو نیکوتر و در انصاف دادن هر چند به زیان خویش شدیدترباشد.
نیز پیامبر خدا(ص ) فرموده است : دو تن که به خاطر خدا دوستى مى کنند آن که محبتش نسبت به دوستش بیشتر است نزد خدا محبوبتر است .
امـام صادق (ع ) فرموده است : هرگز دو مؤمن با یکدیگر دیدار نمى کنند جز این که بهترین آن دو کسى است که محبتش نسبت به دیگرى بیشتر باشد.
دین اسلام به سبب اهتمامى که در ایجاد دوستى و برادرى میان مردم دارد کسانى رامحبوبترین و بـهترین مردمان در نزد خداوند شمرده است که با مردم انس مى گیرند ومحبت آنها را جلب و به نیکى با آنها آمیزش و معاشرت مى کنند .
چنان که پیامبر خدا(ص )فرموده است : همانا محبوبترین شـمـا در نـزد خـداونـد آنانى هستند که با مردم انس مى گیرند و مردم نیز با آنان الفت گرفته و دوسـتى مى کنند, و منفورترین کسان نزد اوآنهایى مى باشند که در راه سخن چینى و تفرقه افکنى میان برادران گام برمى دارند.
نیز فرموده است : خوشخوترین شما بهترین شماست همانها که فروتن و نرمخوهستند.

3) اهمیت دوست در زندگى

نـبـایـد پنداشت که در زندگى چیزى وجود دارد که انسان را بیش از داشتن دوست سعادتمند و شـادمان مى کند, دوست شایسته اى که در احساسات انسان مشارکت کند وعواطف او شامل حال وى گـردد, و بـه هـنـگام وحشت و تنهایى مونس او باشد, و درسختیها از او کمک بخواهد, و در حوادث و رویدادها به او پناه برد, و هر گاه سانحه اى براى او روى دهد یا پیشامد بدى برایش اتفاق افـتد که در برابر آن فکرش به جایى نرسدبا او مشورت کند چه ضربه و فشار حوادث و رویدادها را چـیـزى جـز دوست راستین نمى تواند از انسان برطرف کند.
تا آن جا که دانشمند نامدار اجتماعى لـردافـبـرى درکتابش به نام سعادت و صلح گفته است : به دست آوردن دوست راستین کار سـاده وآسـانـى نـیـسـت و کسى که این امر برایش میسر شده باید بداند به گنج پرارزشى دست یافته که باید به نحو خوب و شایسته اى از آن بهره گیرد.
حکیمى گفته است : اگر همه دنیا را مالک باشم آن در نظر من با ذره اى از وفاى دوست واندکى از محبت برادرى کریم برابرى نمى کند.
دوسـت نـزدیـک مـمکن است در نتیجه اخوت و برادریش جایگاه برادر پدر و مادرى راپیدا کند و گـاهى نیز از آن برتر شود, چنان که امیرمؤمنان على (ع ) فرموده است : بسا تو رابرادرى است که مـادرت او را نزاده است .
و نیز فرموده است : بسا بیگانه اى که ازخویشاوند نزدیکتر است , و غریب کسى است که دوستى ندارد.
پـیـامـبـر بـزرگ اسـلام و انسانیت (ص ) فرموده است : چون خداوند خیر کسى را بخواهددوست شایسته اى روزى او مى گرداند که هر گاه فراموش کند او را یادآورى و اگر به خاطر داشته باشد وى را یارى کند.
نـیـز فـرمـوده است : انسان مسلمان پس از اسلام و بهره مندى از فواید آن از هیچ چیز دیگرمانند برادرى که در راه خدا از او استفاده کند بهره مند نمى شود.
نـیـز فـرمـوده اسـت : مردى که داغ فرزند کوچک ندیده وارد بهشت نمى شود عرض کردند: اى پیامبر خدا! آیا ما همه فرزند از دست رفته داریم ؟
فرمود: آرى داغ برادردینى انسان به منزله داغ فرزند از دست رفته است . على (ع ) فرموده است : بر شما باد به برادران و دوستان چه آنها در دنیا و آخرت سرمایه اند. نیز فرموده است : دیدار برادران غنیمت بزرگى است هر چند اندک باشد. نیز: ناتوانترین مردم کسى است که از به دست آوردن دوست ناتوان باشد و ناتوانتر از اوکسى است که یکى از دوستانى را که یافته است رها سازد. مردى در حضور امام باقر(ع ) گفت : خداوندا! ما را از همه آفریدگانت بى نیاز کن . امام (ع )فرمود: ایـن طور مگو لیکن بگو: خداوندا! ما را از اشرار آفریدگانت بى نیاز فرما, چه مؤمن از دوست خود بى نیاز نیست . نـیـز فـرمـود: هر کس دوستى براساس ایمان به خداوند و در راه او و در طلب خشنودى او وبراى وفاى به دوستى به دست آورد پرتوى از نور خداوند و امانى از عذاب او ودستاویزى براى رستگارى خود در روز رستاخیز و عزتى پایدار و آوازه اى فزاینده به دست آورده است. امـام صـادق (ع ) فـرموده است :
در دنیا دوستان زیاد به دست آورید چه آنها در دنیا وآخرت سود مـى رسـانـنـد امـا در دنـیا نیازهایى را رفع مى کنند, و در آخرت دوزخیان مى گویند: فمالنا من شافعین ولاصدیق حمیم . نـیـز فـرمـوده اسـت : کـسـى کـه بـه زیـاد کـردن دوسـتـان رغـبـت نـداشـتـه بـاشـد دچـار خوارى مى گردد. نیز فرموده است : از دوستت محافظت کن هر چند با آتش سوزى باشد. نیز فرموده است : در صدد افزایش دوستان باشید چه هر مؤمنى را دعاى مستجابى است . نیز: دوست زیاد براى خود فراهم کنید چه براى هر مؤمنى امکان شفاعتى است . نـیز: زیاد با مؤمنان برادرى و دوستى کنید چه آنها در نزد خداوند قدر و منزلتى دارند که در روز قیامت به آنها تلافى مى کند. نیز: از نشانه هاى محبت انسان به دینش این است که برادر دینى خود را دوست بدارد. نیز: شخص به سبب داشتن دوستان فزونى مى یابد. نـیـز: سـه چـیـز است که در هر زمان کمیاب است : برادرى و دوستى در راه رضاى خدا,همسر شایسته اى که در طریق دین خدا مونس انسان باشد و دیگر فرزند رشید وخردمند . کسى که داراى یکى از این سه باشد به همه خوبیهاى دنیا رسیده است . امـام کـاظـم (ع ) فرموده است : برترین خصلتها و گرامیترین آنها بجاآوردن کار نیک ,فریادرسى غـمـزدگـان , تحقق دادن آرزوى آرزومندان , راست گردانیدن گمان امیدواران , ودر زندگى افزودن دوستان است . امـام رضـا(ع ) فرموده است : کسى که در راه خدا دوستى به دست آورد غرفه اى در بهشت کسب کرده است . پـیامبر گرامى (ص ) و ائمه (ع ) نظر مردم را به این نکته جلب کرده اند که به دست آوردن دوستان از لـذیذترین کامیابیهاى زندگى دنیاست , لذا پیامبر خدا(ص ) فرموده است :مؤمن در کنار برادر دیـنـى خـود آرامـش مـى یـابـد هـمـان گـونـه کـه تـشـنه با آشامیدن آب سردآسودگى پیدا مى کند. نـیـز فرموده است : سه چیز سبب آسایش مؤمن است , نماز در آخر شب , دیدار دوستان و افطار از روزه . امیرمؤمنان (ع ) فرموده است :
دیدار دوستان سبب دوام شادى است .
عـمربن زید گفته است : از ابى عبداللّه (ع ) شنیدم که مى فرمود: براى هر شى ء چیزى وجود دارد که به آن آرامش مى یابد, و مؤمن مانند پرندگان که به همنوعان خود آسودگى مى یابند به وسیله برادر مؤمن خود آرامش به دست مى آورد.
نـیـز امـام صـادق (ع ) فـرمـود: آرامش در سه چیز است : همسر سازگار, فرزند نیکوکار ودوست باصفا یکى از شاعران گفته است . (تکثر من الاخوان ما اسطعت انهم ؛ کنوز اذا ما استنجدوا وظهور ولیس کثیرا الف خل وصاحب ؛ وان عدوا واحدا لکثیر )نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » دوستی ( شنبه 90/1/27 :: ساعت 2:2 عصر )

»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

آسیب ارتباط های اینترنتی در افراد متأهل
تصور جوانان از ارتباط زوجین مخدوش است
دوستی به نیت ازدواج یا تعرض؟
راهکارهای پیشگیری از دوستی های خیابانی دختر و پسر
هویت دوستی های خیابانی
ازدواج و دوستی های خیابانی
آسیب شناسی دوستی های خیابانی و پیامدهای آن
دوستی اینترنتی و اخاذی 20 میلیونی از دختر جوان
دوستی اینترنتی؛راه رفتن روی لبه تیغ
دوستی اینترنتی؛راه رفتن روی لبه تیغ
سوء استفاده از یک رابطه دوستی اینترنتی !
دوستی های اینترنتی
داستان پایان یک دوستی اینترنتی خاموش
آسیب های دوستی
کمک به دوست یابی فرزندان
[همه عناوین(174)][عناوین آرشیوشده]


و[20] . در[14] . به[9] . از[9] . را[9] . دوستی[6] . که[6] . می[6] . خود[6] . دوست[6] . است[5] . با[5] . که[5] . دوستان[5] . دیگران[4] . شما[4] . کند[4] . ویژگی[4] . آنها[4] . داشته[4] . بیشتری[4] . خوب[4] . دارند[3] . دنیا[3] . آن[3] . این[3] . باید[3] . انسان[3] . کنار[3] . یک[3] . متمایز[3] . سبب[3] . شرایط انتخاب دوستان[3] . سری[3] . گردد[3] . دوستان اینترنتى‏[3] . دوستان اینترنتى، دشمنان خانگى[3] . رابطه[3] . زیرا[2] . دین[2] . دوستی اینترنتی؛راه رفتن روی لبه تیغ[2] . صمیمی[2] . مدل لباس[2] . کار[2] . ولی[2] . ویژگی های دوست خوب[2] . یک[2] . وجود[2] . ی[2] . یا[2] . مانند[2] . موحدی[2] . شکل[2] . صحیح[2] . نیازهای[2] . نیز[2] . های[2] . انسان،[2] . باشند[2] . باشید[2] . برقراری[2] . انواع دوستان[2] . پذیرفته[2] . آسیب های دوستی[2] . آخرت[2] . است.[2] . او[2] . اسرار دوستی برای هر روز از ماه، گفتاری کوتاه پیشنهاد شده است.[2] . دنیای جوان هیجان انگیز است و خطرآفرین[2] . دارد[2] . روابط[2] . خط قرمز در دوست داشتن کجاست؟[2] . جهنم[2] . برای دوستان خود دعا کنید![2] . بهشت[2] . خانه دوست کجاست؟ محققان می‌گویند داشتن دوستان صمیمی می‌تواند ب[2] . جان[2] . چه[2] . چه خطراتی کاربران اینترنت را تهدید می کند؟خطرات چت کردن چیست؟ . چه وقت دوستیها رنگ می بازد؟ . چه کنیم تا دوستی هایمان پایدار بماند سعی کنید در زمینه دوستیابی . چهره های خائن . چون . حالا شروع کن . حس رقابت به رابطه تان صدمه می زند . حسادت گاهی عشق را از بین می‌برد . حساسیت‎ها، . حسن . حصار زبان مانع ارتباط می شود . حضور . حقه مجله قدیمی . حیله یا بازی . حکم شرعی دوستی با گناهکاران راهکارهای برای هدایت گناه کار مهم . خاص . جدید ترین مدل های لباس . جدیدترین . جدیدترین مدل های لباس . جرائم اینترنتی . جرائم اینترنتی چیست؟ . جعبه ابزار زن و مرد . جلوگیری از دلزدگی مردان نسبت به همسر خود . جلوگیری از طلاق . جلوه . جهان . به ارزشهایتان پایبند باشید . به دخترانش علاقه زیادی دارد . به دوستان خود خیانت نکنیم . به طرف خانه . به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست 10 راه برای پیدا کردن دوست و . به کار انداختن نیروی اعتماد به نفس . به کارهایش توجه کنید نه حرفهایش . بهای خیانت . بهترین . بهترین دوستشان باشید . بهترین مدل های لباس . خانواده همسرتان را دریابید... . خرد . خردمند ساختن بی خردی . بودن از آن پس برای همیشه . بررسی عوامل طلاق و جدایی همسران . جوانی . چاپلوس . چت . چرا مردها نمی توانند شغلشان را حفظ کنند . چرا نباید کودکان از اینترنت فاده کنند؟ . چگونه باید از مردها انتقاد کنیم . چگونه به فرزندمان بگوییم سیگار نکشد . خطر اینترنت برای کودکان و نوجوانان . خطرات اینترنت برای کودکان و نوجوانان . خطراتی دارد . خلق . خوار تشویق و حمایت . خوار نوازش . خواستگاری نویسنده: اکرم حسین زاده-محمد احسان تقی زاده شناخت همسر . خواسته‏های عشق زندگی‏تان در اولویت هستند . خواهد . خـواهـید . خوب به نظر رسیدن و خوب نگاه کردن . پارسایی . پدیده . خوش . خوگاری . خوی . خیالباف . خیلی حسود . دارای صبر ایّوب . روحی . روز بیست و پنجم . روز بیست و دوم . روز بیست و سوم . روز بیست و ششم . روز بیست و نهم . روز بیست و هشتم . روز بیست و هفتم . روز بیستم . روز چهلم . روز سی و پنجم . روز سی و چهارم . روز سی و دوم . روز سی و سوم . روز سی و ششم . روز سی و نهم . روز سی و هشتم . روز سی و هفتم . روز سی و یکم . روز سی‏ام . روز شانزدهم . روز نوزدهم . روز هفدهم . روزه سکوت . روش . ریشه . زر . زمانی برای خوشبختی نویسنده:خجسته ناطق منبع:روزنامه قدس اگر قص . زن ابزار جسمی و مرد ابزار موفقیت است . زنان مجرد و مردان متاهل . زندگی . زندگی زناشویی . زوال . زود رنج . زیاده‎روى . دارد. . دامن . داستان پایان یک دوستی اینترنتی خاموش . داشت. . داشتن . در اینترنت چه سوءفاده هایی وجود دارد؟ . در مورد مردانی که طلاق گرفته اند عجله نکنید . درجات . درخت دوستی «داستان یک دوست » یکی از پرسش های مهم در باب دوستی . درخواست . دشمنى . دعای عشق برآورده می‏شود . دقت . دلایل ناسازگاری همسران جوان . دلسرد نشوید . دهد . دو اشتباه=دو اشتباه . دو دل . دو کلید طلایی . دوران . دوره ماهانه زنانه . دوست خوب دوستی است که... در جهان امروز وجود برخی از وسائل ارتبا . دوست یابی . دوست یابی (قسمت پنجم . دوست یابی (قسمت چهارم) . دوست یابی (قسمت سوم)تفاوت ها را جشن بگیریم . دوست یابی (قسمت ششم . دوست‌یابی به سبک ماهی‌ها چکیده: دوست‌یابی، به سبک ماهی‌ها، همان‌ . دوست، . اسلامی . اسلحه ای در جیب . اشتباهات رایج در زمان خواستگاری 1- انکار و یا نادیده گرفتن اطل . اشترنبرگ . اعتقاد . اعتیاد . اعمال . افراد . افراد سود جو در اینترنت . اقدامات دوستانه . اگر . انتخاب . انتشار . اندازه . اندوزی . اوّلاً . ای . ایجاد . ایده آل ها و برخوردهای بد . ایرونی . ایمان . ایمیل های مزاحم . ایمیل های مزاحم چیست؟ . استراتژی اغوا . استفاده بیشتر از زبان قراردادی . از تطبیق همسر تا زن ذلیلی . از نظر جسمی ضعیف . ازدواج و خانواده بدون شک تعاملات درون خانواده یکی از مهمترین عوا . ازدواج و دوستی های خیابانی . اساس مرد . اساسی . آداب دوستی با همکاران . آداب دوستی با همکاران آیا می‌دانستید نزدیک به 20 درصد از روابط . آداب دوستی را رعایت کنید . آداب رفاقت . آداب رفاقت نویسنده: آیةالله حسین مظاهری بحث ما در باره رفاقت . آرایش . آسیب ارتباط های اینترنتی در افراد متأهل . آسیب شناسی . آسیب شناسی تبلیغات اینترنتی . آسیب شناسی دوستی های خیابانی و پیامدهای آن . (تملق . ؛ . «داستان یک دوست » یکی از پرسش های مهم در باب دوستی آن است که: . 20 نکته کلیدی برای یک زندگی زناشویی سعادتمند . 40 چهره رفاقت . 45 . 6 دلیل برای دوست‌یابی در محل‌کار 1. ما تقریبا 220 روز از س . 6 راز شگرف دوست یابی دیل کارن معتقد است که شما می توانید طی دو . Love . Scale . Sternberg’s . Triangular . آثار سوء تبلیغات اینترنتی . آثار مثبت و منفی دوستی های دوران نوجوانی . آثار مثبت و منفی دوستی های دوران نوجوانی والدین و مسؤولان همیشه . آسیب‌شناسی رابطه بین دختر و پسر قبل از ازدواج . آسیب‎هایی . آموزش اختلاط . آن- . آن چه در دوستی مهم است ... . آنچه را دوست پسندد، نیکوست نویسنده:احمد حیدری ازدواج راه صحیح و . آیا شوهر می‌تواند در مقابل دیگران عیوب همسرش را بگوید؟ . آینده . آیین دوستی . ابتکار در قرارها . ابراز ناراحتی . اجتماعی . احترام . احساس آرامش می‌دهد . احکام کسانی که عشق گرفته اند!؟ نقل می کنند فردی که سرما خورده ب . احکام کسانی که عشق گرفته اند!؟ نقل می کنند فردی که سرما خورده ب . اخلاق . ادامه داستان: به زیبایی تمام، تام تونست با این فرمول سام را صمیم . پرهیز از مجادله . پسندد، . پسندیده . پوست و استخوان . پوشش زمستانی . پیامبرها الگوی عشق ورزی هستند . پیامد زندگی با همسر ایرادگیر . پیش نیازهای خواستگاری دوستان عزیز، ما سعی داریم در این مقاله شم . تأملی برآسیب‏شناسی دوستی ها . تا دلت بخواهد گاف . تاپ . تبلیغات هک موبایل چیست . تحصیل بعد از ازدواج . تحقیر . ترسو . ترویج .
 

>> بازدید امروز: 181
>> بازدید دیروز: 152
>> مجموع بازدیدها: 594520
» درباره من «

تکنیکهای دوست یابی، دوست خوب، دوست یابی

.::مرجع کد آهنگ::.

.::دریافت کد موزیک::.» پیوندهای روزانه «

گردنبند love 2 love
گردنبند مروارید عشق
ساعت طرح عشق [1]
تی شرت عشق
آینه دکوراتیو طرح عشق
ست کامل مروارید عشق
ساعت دیواری فانتزی عشق
شال عشق
ساعت طرح romance نماد عشق
دفتر خاطرات عشق [1]
ساعت طرح عشق
ساعت عاشقانه مچی آشوبم تویی [1]
cshop
هالیوودشاپ [1]
مطالب جذاب و خواندنی [68]
[آرشیو(18)]

» آرشیو مطالب «
یک دوست خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
ویژگی های دوست خوب
دوستان خوب یک سری ویژگی دارند که آنها را از دیگران متمایز می کن
یک دوست خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
راهنمای برقراری ارتباط سالم با دیگران و دوست یابی
یک دوست خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
اخلاق نیکو از ویژگی های یک دوست خوب است
ویژگیهای دوست خوب
دوسـتـان خـوب یـک سری ویژگی دارند که آنها را از دیگران متمایز می
درک دوستی‎های ارزنده و تفکیک آن از دوستی‎های نامناسب
نقش دوست در زندگی جوان
دوســت و دوستـــــــــــی
نقش دوستان در شکل‏گیری شخصیت نوجوانان
آیین دوستی
رفقای ناباب از راه مانیتور وارد خانه می شوند
میانه‎روى در دوستى و دشمنى
چگونه به دوستان نزدیک بگوییم «نه»
دوست یابی
سخنان معصومان علیهم السلام (روش دوست یابی)
چگونه تفریح کنیم؟
دوست یابی به سبک ایرونی طنز
شیوه های دوست یابی
دستورالعمل قرآنی:شیوه دوست یابی
مقیاس عشق مثلثی اشترنبرگ
به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست
6 راز شگرف دوست یابی
آثار مثبت و منفی دوستی های دوران نوجوانی
آداب دوستی با همکاران
چه کنیم تا دوستی هایمان پایدار بماند
6 دلیل برای دوستیابی در محلکار
خانه دوست کجاست؟
تأثیر دوست
ملاک‏هاى دوست خوب
دوست از دیدگاه بزرگان
دوست یابی و اخلاق اجتماعی در روایات
دوست با ارزش از دیدگاه امام علی (علیه السلام)
آسیب های دوستی
آیا دیوانه وار عاشق هستید؟
تست عشق - چه قدر عاشق هستید؟ میزان عشق خود را بسنجید
شناخت شخصیت عشقی شما - تست عشق

» لوگوی وبلاگ «


» لینک دوستان «
لحظه های آبی( دلسروده های فضل ا... قاسمی)
شاعرانه
((( لــبــخــنــد قـــلـــم (((
بهارانه
بلوچستان
قران
کارواش خانگی همه کاره جت مینی
هسته گیر آلبالو
دستگاه بادکش طبی بدن رفع خستگی و حجامت
آنلاین گلچین
عاشقان
اسپایکا
قدم بر چشم
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
چرخ خیاطی
فروش اینترنتی
دیار عاشقان
میرسالار
سورپرایز
أنّ الارض یرثها عبادی الصالحون
بهترین نرم افزارهای، مالی، اداری حسابداری، انبارداری
همنشین
مشاور
اسیرعشق
عاشق آسمونی
روانشناسی آیناز
جبهه مقاومت وبیداری اسلامی
فریازان (تویسرکان)...faryazan
امام مهدی (عج)
طراوت باران
کافه محلی است برای جمع شدن وسرچشمه آغاز زایش هرچشمه است
کلبه عشق
دخی رپر
یادداشتها و برداشتها
جنون قلم
جهاد ادامه دارد...
شعر و پیامک و ...
عکس سرا- فقط عکس =کیلیپ=موزیک.
تیشه های اشک
فقط عاشق ها وارید شوند.................منامن
سلام آقاجان - خرید و فروش محصولات کشاورزی و عطاری ها
عکس های زیبا و دیدنی از دنیای پرندگان
❤ღنیلوفرهای آبیღ❤
گیاهان دارویی
سرزمین رویا
اصل 110، اصل ولایت فقیه (ولایت نیوز)
گلبرگ
تسنیـــــمــ.ــــــــ..ـــــــ
The best of the best
قافیه باران
یامهدی
من الغریب الی الحبیب
نور
مجموعه بیانات رهبر معظم
امیر محمد
عشق الهی: نگاه به دین با عینک محبت، اخلاق، عرفان، وحدت مسلمین
محمد قدرتی MOHAMMAD GHODRATI
کامپیوتر و لوازم جانبی و نرم افزار آموزش
عمو همه چی دان
فتو بلاگ
نه/ دی/ هشتاد و هشت
ماه
پرسش مهر
تنهاترین عاشق
hamidsportcars
ســـــــــرزمـــــــیـــن آهــــــن
سرود عرش
کیمیا
تنهای غریب
نوری چایی_بیجار
* روان شناسی ** ** psycology *
خانه داری، گل آرایی، دوخت لباس زنانه و مردانه، تزیین منزل
تبادل نظر
وای ندیدید شما ا!!!!!!!

TAT ANJELINA
مجموعه مقالات رایانه MOGHALAT COMPUTER
هادرباد شناسی (روستایی در شرق شهرستان بیرجند) HADERBAD SHENASI
راه و راهنما
خط بارون
نبض شاهتور
آمرین به معروف و ناهیان از منکر
مقالات روان شناسی
کودکان استثنایی
بیستِ E بیستترین فروشگاه
بهترین ها برای ایرانیان
شناختی
روان شناسی کودکان استثنایی
بر و بچه های ارزشی
ALAKI
Sea of Love
یا غیاث المستغیثین - روز های آبی من
for you
مذهب عشق
پایگاه سایبری شهید حاج حفظ الله عابدینی
اتیسم
گوناگون و زیبا
روان شناسی کودک
امپراتوری هخامنشیان
برای خودم
عاشق دلباخته
هامون و تفتان
کتابخانه دیجیتال روانشناسی
جنبش قطره سرگشته
وباگی خالی از خنده
شوون بندرعباس چه خوش هسته
کتاب الکترونیکی
اسمون
روان شناسی
پنجره ای رو به خاطرات...
ایران در پیچ و خم تاریخ
عکس متحرک و انیمیشن حیوانات گیاهان کودکان بالن گوشی پرندگان
روبان اصفهانی(اموزش رایگان قدم به قدم هنرهای دستی باعکس)
پرسش مهر ... پیشرفت ،راه‌های پیشرفت و موانع پیشرفت چیست ؟
تنها
mled.parsiblog.com
این وبلاگو واسه عشقم ساختم (***VAHIDE***)
lovlyworld
حس4
دوستت دارم....توچی..
جاذبه
دوستت دارم
پراکلیتوس آمده
سایه
Best Friends 1375/2/29
فیلم، کارتون، سریال ایرانی، خارجی، موسیقی پاپ، کلاسیک
چه توا
طوفان در پرانتز
پرنسس خشگله عکس دانلود نرم افزار و بازی narmafzar gam aks
پرسش مهر 10
خدمات اینترنتی و حراج نرم افزار
نرم افزارهای تخصصی و موبایل و نرم افزارهای آموزشی تخصصی و موبایل
گالری لوازم آرایشی، بهداشتی
لوازم آرایشی و بهداشتی و ادکلن
پارس دانلود
سوپر لینکستان لیندا
گالری دستبند، انگشتر، گردنبند، سرویس، گوشواره
گالری نرم افزارهای مالی، اداری حسابداری و انبارداری
گالری بهترین نرم افزارهای سیستم عامل، طراحی گرافیک، برنامه نویسی
مقالات اختلالات رفتاری و روانی...
گالری بهترین بازیها و سرگرمیهای حادثه ای و فکری
پسران جوان
سیستم عامل، طراحی گرافیک و برنامه نویسی
غلط غولوت
گالری نرم افزارهای مکانیک، برق، الکترونیک، شیمی، معماری، عمران
گالری آموزش زبان های انگلیسی آلمانی فرانسوی عربی اسپانیایی
گالری نرم افزار آموزشی درسی، دانشگاهی، کامپیوتر، فنی مهندسی،کودک
گالری سریال ها، فیلم ها، کارتون های ایرانی و خارجی و نرم افزار
چهارراه
بهترین نرم افزارهای آموزشی زبان برای ایرانیان
کیتهای الکترونیکی،لوازم منزل، خودرو، موبایل،الکترونیکی
کتب الکترونیک، مجلات روانشناسی، مدیریت، اقتصاد، فنی، مهندسی،
بهترین دستبند، انگشتر، گردنبند، مدال، سرویس، گوشواربرای ایرانیان
سوپر لینک خشگل دختر
بهترین نرم افزارهای بازی سرگرمی،حادثه ای، اتومبیلرانی،فکری، ورزش
گالری بهترین نرم افزار، کاربردی مکانیک، برق، الکترونیک، شیمی
بهترین نرم افزار زبان های خارجی انگلیسی آلمانی فرانسوی عربی
بهترین های نرم افزار آموزشی درسی، دانشگاهی، کامپیوتر، فنی مهندسی
بهترین نرم افزارموبایلهای سامسونگ، سونی اریکسون، موتورلا، نوکیا
میعادگاه
بهترین نرم افزارهای آموزشی برای ایرانیان
بهترین لوازم منزل،خودرو،کامپیوتر، موبایل و کیتهای الکترونیکی
گالری بهترین دستبند، انگشتر، گردنبند، سرویس، گوشواره
وقت اضافه
بهترین های نرم افزارهای، مالی، اداری حسابداری برای ایرانیان
گالری بهترین لوازم آرایشی، لاغری، بهداشتی، عطر، ادکلن
گالری بهترین نرم افزارهای بازی سرگرمی،حادثه ای، اتومبیلرانی،فکری
نرم افزارهای کاربردی مکانیک، برق، الکترونیک، شیمی
جکستان . عکاسخانه
گالری نرم افزار آموزشی درسی، دانشگاهی، کامپیوتر، فنی
نرم افزار موبایل نوکیا، سونی اریکسون، موتورلا،
خطوط شکسته ی یک ذهن
گالری بهترین نرم افزار آموزش زبان های انگلیسی
نرم افزار زبان های خارجی انگلیسی آلمانی فرانسوی عربی اسپانیایی
w x y z * دبلیو ایکس وای ضد * کد
گالری بهترین ها در رنگین کمان
بهترین نرم افزارهای آموزشی برای ایرانیان
boygirl
مرد جوان
پایگاه عکس و پیامک و دانلود بازی و نرم افزار
فروشگاه کتب روانشناسی، اسلامی، ایران شناسی وسیستم عامل
لوازم خانگی و اثاثیه منزل و لوازم آشپزی
کتاب، مهندسی، روانشناسی، مدیریت، اقتصاد، لغتنامه، شعر، داستان
دستبند، انگشتر، گردنبند، مدال، سرویس، گوشواره، زیورآلات
نرم افزارهای، مالی، اداری حسابداری، انبارداری،
لوازم بهداشتی آرایشی،عطر ، آدکلن ، لوازم لاغری و کرم
نرم افزار کامپیوتر سیستم عامل، انیمیشن، طراحی گرافیک
نرم افزار کاربردی مکانیک، برق، الکترونیک، شیمی، معماری، عم
فروشگاه نرم افزارهای نوکیاو موتورلا و سونی اریکسون و سامسونگ
فروشگاه نرم افزارهای گرافیکی و سرگرمی و بازی
نرم افزارهای میکس مونتاژ و آموزشی میکس مونتاژ
پوشاک & تی شرت دخترانه پسرانه استین کوتاه و بلند & ژاکت
معماری وشهر سازی
!!!نگاتیو
دخترک کوچک تنها
سکوت نیمه شب
کوچک های بزرگ
دهکده مجازی ...
دختر غریب
دانلود سانسور نشده های سریال افسانه جومونگ
پرسش مهر . ...... چگونه خدمتگذار خوبی باشیم
رویای معین
عکاسخانه
عکس های توپ گلها همه آفتاب گردانند
جک جک جکستان
پیچیدگی سکوت

گرانبهاترین کالا در گرانترین فروشگاه، بهترین خرید بهترین یادگاری
کالای بیستِ بیست در فروشگاه بیست وای بیست
فرهنگی هنری، عکس، مدل لباس، مانتو، ژاکت، سارافون دخترانه و زنانه
بهترین نرم افزارهای سیستم عامل، طراحی گرافیک و برنامه نویسی
گالری لوازم منزل،خودرو،کامپیوتر، موبایل و کیتهای الکترونیکی
گالری بهترین کتب مهندسی، روانشناسی، مدیریت، اقتصاد، لغتنامه
بهترین ها برای ایرانیان
بهترین ها برای ایرانیان
کلاهبردران، معرفی کلاهبرداران و شیادان و شگردها و شماره تلفن شان
گالری بهترین ها
سلولهای بنیادین، شبیه سازی،نانو ت
آموزشی درسی، دانشگاهی، کامپیوتر، فنی مهندسی
آموزش زبان های خارجی و قواعد و گرامر زبان
مقالات مکانیک، برق، الکترونیک، شیمی
راهنما
نرم افزارهای آموزشی زبان برای ایرانیان
خود کنترلی
چـــــاوش ( اعتراضی که شاید به گوش برسد )
خنده بازار
آرایشگری و زیبایی و بهداشت پوست
سوالات کنکور دکتری
انجام پروژه های دانشجویی برای دانشجویان کنترل
فروش دستگاه دلمه پیچ, فروش دستگاه دولمه پیچ
ذرت دانه کن
ساعت مچی در استایل مار کبری
کلاه بافتنی
وبلاگ شخصی محمد
فریاد
نمونه سوالات پیش دانشگاهی و متوسطه رشته های ریاضی، تجربی، انسانی
مدرن
سروش مارکت
دیجی بازار
مطی جون
پد ضد عرق Underarm shild
همه چی داره(گوناگون)
فروشگاه سی گل
دیجی فروش
مهدویت
دلداده

» صفحات اختصاصی «

» لوگوی لینک دوستان «


» طراح قالب «